U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Asset management

Asset managementAsset management 

Waarom?

Het naleven van onze visie op Asset Management helpt organisaties de functies van hun objecten beter te benutten en die ook effectiever en (kosten) efficiënter te gaan beheren. Er valt voor veel organisaties winst te behalen op dit gebied, vandaar dat wij ook u graag helpen om uw beheer beter te gaan benutten.

Hoe?

Het efficiënt beheren van geografische objecten hebben wij onderverdeeld in zes hoofdstappen:

1. Allereerst gaan wij samen met u inventariseren, dat is de eerste stap. Wat beheert u nu eigenlijk precies?

2. Hierna wordt er genormeerd, welk kwaliteitsniveau houdt u aan? Dat kan per object verschillen. Normeert u voor de eerste keer, dan maken wij een nieuwe maatregel aan en gaan wij meteen door naar stap vier (inspecteren).

3.Vervolgens gaat u monitoren, wordt er voldaan aan de gestelde functie-eisen? Zo niet, dan zijn er twee opties. Ten eerste, de ambitie bijstellen en opnieuw gaan normeren. Of ten tweede, een verbetermaatregel aanmaken en doorgaan naar stap vier (inspecteren).

4.Daarna wordt er geïnspecteerd, op basis van een geplande preventieve inspectie óf wanneer niet aan de functieeisen wordt voldaan.

5.De vijfde stap is budgetteren, welke maatregelen met welke frequentie en tegen welke prijs zijn nodig om aan de gestelde normen te blijven voldoen?

6.Als laatste worden de onderhoudsmaatregelen gerealiseerd waarbij aan ieder object een verschillend type onderhoud is gekoppeld.

Het is een cyclisch proces. Nadat de onderhoudsmaatregelen zijn gerealiseerd, wordt er weer opnieuw geïnventariseerd en begint de cyclus opnieuw.

Contact

Harderwijk

Telefoon: 0341-701568 / 06-40218836

Email : info@ascensui.nl

 

 

Detacheringsaanbod::

Een zeer ervaren werkvoorbereider beschikbaar vanaf 1 december 2016. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het tabblad 'Detachering'.

Een zeer ervaren bestekschrijver en technisch tekenaar beschikbaar per 1 januari 2017. Specialisatie Autocad en Microstation. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het tabblad 'Detachering'.