U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Civieltechnische kunstwerken

Civieltechnische kunstwerkenCivieltechnische kunstwerkenVoor een goed gebruik van de woonomgeving zijn kunstwerken onmisbaar. Bij de term ‘kunstwerken’ moet in dit verband gedacht worden aan civieltechnische bouwwerken zoals bruggen, sluizen, tunnels, steigers, kademuren en damwanden etc. Al deze civieltechnische bouwwerken zijn van groot belang voor de economie, de veiligheid, het welzijn en de beleving van de omgeving door bewoners en gebruikers van het openbaar gebied. Deze kunstwerken moeten onderhouden worden om de functie(s) ervan te kunnen garanderen. Los van een goede functievervulling van kunstwerken is ook de aansprakelijkheid van de gemeente bij een nalatig beheer en onderhoud een belangrijke reden om goed onderhoud te plegen.

De constructieve veiligheid van een brug of viaduct is erg belangrijk, omdat instorting grote gevolgen kan hebben op de bereikbaarheid en de veiligheid in de openbare ruimte.Vaak zijn constructieve problemen niet met het blote oog te zien: de factor tijd, de vermoeiing van het materiaal door wisselende belastingen, de verkeerstoename en daardoor verhoogde belastingen. Ook zijn veranderende weersomstandigheden en wijzigingen in de omgeving van invloed op de toestand van de brug of het viaduct. Om de civieltechnische kunstwerken te laten voldoen aan de het Bouwbesluit, is het wenselijk dat de eigenaar:

 

  • Risicovolle eigenschappen (digitaal) archiveert;
  • Aantoonbare, regelmatige en systematische controles uitvoert;
  • De controles een risico-gericht karakter geeft;
  • Regelmatig onderhoud pleegt;alle gegevens over controle en onderhoud vastlegt, bij voorkeur in een geautomatiseerd bestand.

 

Uit onderzoek van VROM (Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen en viaducten, VROM, 1 oktober 2009) bleek dat het onderhoud en de controles van bruggen en viaducten te wensen overlaat.

Veel beweegbare bruggen blijken niet of nauwelijks te voldoen aan de machinerichtlijnen en de vigerende NEN voorschriften. Aanpassingen zijn kostbaar, echter zijn niet altijd noodzakelijk. Een RI&E kan daarbij ondersteunen.

Ascensui civieltechnisch management B.V. heeft veel kennis in huis over het beheer van civieltechnische kunstwerken en het aanpassen van bruggen naar de huidige normen.

Contact

Harderwijk

Telefoon: 0341-701568 / 06-40218836

Email : info@ascensui.nl

 

 

Detacheringsaanbod::

Een zeer ervaren werkvoorbereider beschikbaar vanaf 1 december 2016. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het tabblad 'Detachering'.

Een zeer ervaren bestekschrijver en technisch tekenaar beschikbaar per 1 januari 2017. Specialisatie Autocad en Microstation. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het tabblad 'Detachering'.