U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

EMVI & Plan van Aanpak

EMVIEMVISinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 wordt het principe ‘EMVI, tenzij’ gehanteerd. Bij EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving) beoordeelt de opdrachtgever de inschrijvingen niet alleen op prijs, maar ook op aangeboden kwaliteit. Iedere opdracht wordt in principe op basis van EMVI aanbesteed, tenzij er gemotiveerd kan worden om op een andere wijze te gunnen.

RAW en EMVI

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, kan EMVI – Gunnen op waarde prima in combinatie met RAW worden toegepast:
• Enerzijds kunnen in een RAW-bestek EMVI-aspecten worden opgenomen die ingaan op het proces en uitvoering van het werk (zoals bijvoorbeeld planning, communicatie, duurzaamheid en risicomanagement).
• Anderzijds kan de aanbesteder varianten toestaan op een gedeelte van het RAW-bestek. Als aanbesteder moet je vermelden in je aanbestedingsstukken of je varianten toestaat, waaraan deze minimaal moeten voldoen en hoe deze moeten worden ingediend. Als je varianten toestaat, is altijd sprake van een EMVI-aanbesteding.

Om een doordachte keuze te maken, adviseren wij u over de mogelijkheden omdat wij beschikken over een brede ervaring op dit gebied. Verder werken wij de Emvi criteria verder uit waaraan een opdrachtnemer moet voldoen.

Contact

Harderwijk

Telefoon: 0341-701568 / 06-40218836

Email : info@ascensui.nl

 

 

Detacheringsaanbod::

Een zeer ervaren werkvoorbereider beschikbaar vanaf 1 december 2016. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het tabblad 'Detachering'.

Een zeer ervaren bestekschrijver en technisch tekenaar beschikbaar per 1 januari 2017. Specialisatie Autocad en Microstation. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het tabblad 'Detachering'.