U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Systeemgerichte Contract Beheersing(SCB)

Systeemgerichte contractbeheersingSysteemgerichte contractbeheersingBeter resultaat met minder inspanning: Systeemgerichte Contractbeheersing

Opdrachtgever, u wilt zo min mogelijk tijd en energie steken in het aansturen en controleren van uw leveranciers. Opdrachtnemer, u wilt zo min mogelijk interventie van de opdrachtgever op uw vakgebied en specialisme waarin u onderscheidend wilt zijn.

Dit kan met een nieuwe manier om contracten verantwoord te beheersen: ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’ (SCB). SCB is beheersen door los te laten. Opdrachtnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun product. Dat is niet per definitie het ‘conform specificaties opleveren’, maar aan het invullen van uw behoefte en het leveren van meerwaarde voor uw organisatie.

Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de kwaliteit

Bij systeemgerichte contractbeheersing ligt de complete verantwoordelijkheid van ontwerp tot en met realisatie, soms zelfs beheer, bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever formuleert slechts functioneel zijn projectdoel en toetst risicogedreven of de opdrachtnemer de beloofde kwaliteitsinspanning levert die nodig is om tot een passend eindproduct te komen. Op basis van de uitkomsten van de toetsen bepaalt de opdrachtgever of hij maatregelen moet treffen om de leverancier bij te sturen, of hij de tussen- en eindproducten accepteert en of hij de rekening betaalt.

Leveranciers dichter bij uw organisatie

SCB dwingt af dat opdrachtnemers steeds deskundiger worden op het vakgebied van uw organisatie. De infrastructuur wordt steeds complexer en pogen de benodigde expertise zelf in huis te houden leidt uw organisatie af van de eigenlijke doelstellingen en primaire processen. SCB stimuleert langdurig partnership op basis van wederzijds begrip en vertrouwen: de leverancier die uw organisatie het beste begrijpt, levert de meeste meerwaarde en sluit het beste aan bij uw behoeften.

Effectiever en efficiënter werken

Bovendien dwingt SCB uw opdrachtnemer en uw eigen organisatie processen te beheersen waardoor aan beide zijden effectiever en efficiënter gewerkt wordt. Risico’s, zowel aan uw zijde als aan de zijde van uw opdrachtnemer, worden in kaart gebracht, waarna een gezamenlijke risico-aanpak wordt opgesteld. U kunt zich richten op uw business, omdat u uw partners in staat stelt u daadwerkelijk te ontzorgen tegen steeds lager wordende kosten. De vooraf afgesproken controle versterkt de interne kwaliteitsborging van de opdrachtnemer, terwijl de regelmatige bevestiging van het nakomen van de afspraken het vertrouwen versterkt.

SCB: ook van belang voor opdrachtnemers

Al het vorige lijkt alleen gericht op opdrachtgevers. Maar SCB biedt ook kansen voor u als opdrachtnemer. Het stelt hoge eisen aan de transparantie waarmee u de eigen processen en kwaliteit beheerst. Het voorkomt daardoor ook bemoeienis op het vakgebied waarin u nu juist de onderscheidende specialist wilt zijn. Meer verantwoordelijkheid maar daardoor ook meer eigen baas. Meer eigen baas maar in ruil daarvoor ook meer transparantie bieden naar de opdrachtgever. Transparantie, die bijdraagt aan het wederzijds vertrouwen, als basisvoorwaarde voor samenwerking.

Maar hoe doe je dat nu?

Het implementeren van SCB binnen uw opdrachtgeverschap vergt een verandering in denken en doen op alle niveaus. Van directie tot medewerker. Vanuit haar ervaring met SCB in de praktijk helpt Ascensui civieltechnisch management B.V. opdrachtgevers snel samen met hun leveranciers de juiste stappen te zetten. Resultaatgedreven, gericht op het zichtbaar maken van kwaliteit en het afdwingen van succesvolle informatievoorziening.

Contact

Harderwijk

Telefoon: 0341-701568 / 06-40218836

Email : info@ascensui.nl

 

 

Detacheringsaanbod::

Een zeer ervaren werkvoorbereider beschikbaar vanaf 1 december 2016. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het tabblad 'Detachering'.

Een zeer ervaren bestekschrijver en technisch tekenaar beschikbaar per 1 januari 2017. Specialisatie Autocad en Microstation. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het tabblad 'Detachering'.